Ak si zvolíte tento štýl bývania, štát je povinný vám naň prispieť finančnou dotáciou

1/28
Zdroj: vyhlaska