Ak si zvolíte tento štýl bývania, štát je povinný vám naň prispieť finančnou dotáciou

14/28
Zdroj: idealnyprojekt.sk