Bez čoho nemôže muž STRELEC žiť vo svojej domácnosti? Sú to dve veci

10/50