V predsieni väčšinou nemáme okno, o to dôležitejšie je jej správne osvetlenie!

23/50