Ak vyriešite TÚTO otázku pred stavaním domu, ušetríte poriadnu čiastku!

36/51