Ak vyriešite TÚTO otázku pred stavaním domu, ušetríte poriadnu čiastku!

50/51