Videli ste už takéto nezvyčajné ozdoby na vianočný stromček?

29/36
Aj z takéhot slimáka urobíte krásny kvet.
Zdroj: archív LB