Videli ste už takéto nezvyčajné ozdoby na vianočný stromček?

31/36
Použiť môžete aj novinový papier.
Zdroj: archív LB