Nechcete, aby vám zastavali výhľad z balkóna? Potrebujete TENTO dokument

Staviame | 23.11.2018

Byrokraciu všetci neznášame, ale niektoré veci obísť, jednoducho, nemôžeme, ani keby sme veľmi chceli. Aby ste vedeli, kde a čo môžete stavať, potrebujete tento dokument.

Čo je to územný plán?Na čo je vlastne dobrý a prečo by sa oň mal zaujímať aj bežný smrteľník? Máme pre vás odpoveď a možno vás prekvapíme, ale o územný plán by ste sa mali zaujímať dokonca aj v prípade, že neplánujte stavať žiadny dom či inú stavbu. Takže, na čo je dobrý?

O tom, že plánovanie nášho okolia je dôležité, netreba absolútne pochybovať. Územie okolo nás využívame rôznymi spôsobmi, a preto je nutné, aby sa rôzne činnosti (nielen stavebné) vopred plánovali a časovo koordinovali. Vplýva to významne na životné prostredie, ekológiu, ale aj na kvalitu nášho života.

Prečítajte si aj: Túto vec v kúpeľni zaručene podceňujete: Má len pár centimetrov, ale prezradí o vás veľa! 

Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja - teda v jednoduchosti, aby nám naše okolie dobre slúžilo a aby sa nám v ňom dobre fungovalo.Vďaka územnému plánovaniu sa reguluje usporiadanie a funkčné využívanie územia.

 

Tiež sa sleduje, posudzuje a vyhodnocuje stav územia a možností jeho využitia, stanovuje sa koncepcia rozvoja a urbanistická koncepcia, koordinujú sa rôzne zámery na určitom území a stanovujú sa podmienky pre rozličné stavby. Ide prevažne o stavbu sídiel, dopravnú a technickú infraštruktúru. Existuje viac stupňov územných plánov, no pre bežného občana je tým najdôležitejším územný plán jeho obce.

Prečítajte si aj: Je vo vašej kúpeľni zima ako v ľadovom kráľovstve? Vďaka tomuto sa zmení na teplé miestočko 

A sme doma

Primárna zodpovednosť za územné plánovanie leží na samosprávach, avšak do procesu tvorby plánov môže zasahovať a zaujímať sa o neho skutočne každý. Predovšetkým, keď takýto plán vzniká alebo dochádza k jeho úpravám. Vtedy má obec povinnosť konzultovať to s verejnosťou, susednými obcami, so samosprávnym krajom, ale aj so štátnymi orgánmi a s rozličnými právnickými osobami.

 

Po jeho vypracovaní a zapracovaní všetkých pripomienok a zmien, ho schvaľuje obec spolu so všeobecne záväzným nariadením. Na jeho základe sa rozhoduje o území a vypracováva sa dokumentácia stavieb, čiže práve na základe tohto dokumentu môže vo vašom blízkom okolí vzniknúť zástavba, ktorú si neželáte alebo naopak vďaka tomuto plánu môžete podobné plány realizovať.

Náš tip: Ak plánujete kúpu pozemku alebo chcete stavať, mali by ste sa vopred oboznámiť s územným plánom, aby ste sa neoklamali. Vo chvíli, keď kúpite pozemok, je už totiž neskoro zisťovať, či dostanete povolenie na stavbu svojho vysneného domčeka.

Autor: Agáta

Focus Media

Video

Top 5 článkov

Diskusia